iyilik sağlık diyebilmek için...

ORTAK SAGLIK
GÜVENLIK BIRIMI
ISYERI HEKIMI ve
IS GÜVENLIGI UZMANI EGITIMI
IS SAGLIGI VE
GÜVENLIGI
ILK YARDIM
EGITIM MERKEZLERI
ARTI EGITIM MEYDANIArti'daki yeniliklerden ve gelismelerden haberdar olmak Artı Postası sitesine bağlanın.

 Online Katalog

Artı Eğitim Meydanı

Yüksekte Çalışma

Amaç: Katılımcılar kursun sonunda, yüksekte yapılan işlerde ortaya çıkabilecek tehlikeleri görebilecek ve bu tehlikelere karşı alınabilecek en makul ve uygulanabilir tedbirleri ve sistemleri öğrenecek, kontrolünü yapabilecek ve yüksekte yapılan çalışmaların planlamasını gerçekleştirebileceklerdir.
Katılımcı Profili:
Yüksekte çalışma yapan tüm personel
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün

Yüksekten Kurtarma

Amaç:
Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalar sonucu düşen ve askıda kalan personelin emniyetli bir şekilde aşağı indirilmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Katılımcı Profili:
Daha önce 2 günlük yüksekte çalışma eğitimi almış olan çalışanlar
Katılımcı Sayısı: En çok 12 kişi
Süre:
1 gün

Kapalı Alana Giriş

Amaç:
Kapalı alana girecek ve çalışma yapacak personele, güvenli çalışma prensipleri ve meydana gelebilecek acil durumlara güvenli müdahale tekniklerinin öğretilmesidir.
Katılımcı Profili:
Kapalı alanda çalışma yapan personel ve acil müdahale ekibi elemanları
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün

Kapalı Alandan Kurtarma

Amaç:
Bakım elemanlarının veya işletme arama kurtarma takımı üyelerinin kapalı alan çalışması sırasında meydana gelebilecek bir acil durumda kapalı alanda çalışan hasta ya da yaralıyı güvenli teknikler kullanarak kurtarabilir duruma gelmesidir.
Katılımcı Profili:
Daha önce kapalı alanda kurtarma eğitimi almış olan çalışanlar
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
1 gün

Temiz Hava Solunum Seti Kullanımı & Bakımı

Amaç:
Katılımcılara, temiz hava solunum setlerini zorunlu durumlarda doğru ve etkin kullanma ile kullandıkları setlerin bakımlarını doğru yapma becerilerini kazandırmaktır.
Katılımcı Profili:
İşletmede temiz hava solunum seti kullanan çalışanlar
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
1 gün

Yangına Müdahale Becerileri

Amaç:
İşletmede meydana gelebilecek yangınla mücadele edecek ve/veya bina içi arama - kurtarma yapabilecek bir takımın yetiştirilmesidir.
Katılımcı Profili:
Yangına müdahale takımı üyeleri
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
5 gün

Kimyasal Döküntülerine Müdahale ve Dekontaminasyon

Amaç:
Katılımcıların, kimyasallar ile çalışmaları sırasında oluşabilecek döküntü ve dekontaminasyon riskine karşı bunları gidermek için alınabilecek önlemler, yapılması gereken işlemler konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Katılımcı Profili:
İşletmede kimyasallar ile çalışan ve kimyasalların temizlenmesinden sorumlu olan çalışanlar
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün

İş İzni Uygulamaları

Amaç:
Katılımcıların, yüksek önem arz eden ve "iş izni" gerektiren işlerin içerdiği tehlikelerin kontrolü için gereken bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi, duyarlılıklarının artırılmasıdır.
Katılımcı Profili:
"İş izni" verilmesi sürecinde, ancak iş izniyle yürütülebilecek operasyonların planlanması ve uygulamasında sorumluluğu / görevi olan tüm çalışanlar
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün

Etiketleme- Kilitleme (EKED-LOTO)

Amaç:
Bakım onarım elektrik, mekanik teknisyenlerinin ve ara kademe yöneticilerinin arıza, planlı bakım çalışmaları ve taşeron hizmeti alımları sırasında tehlikeli enerjinin kontrolü amacıyla kullanılan etiketleme-kilitleme sistemlerinin ilkelerini, yöntemlerini kavraması amaca uygun araç-gereci tespit ederek etiketleme-kilitleme uygulamaları yapabilir duruma gelmesidir.
Katılımcı Profili:
İş güvenliği, yangın güvenliği ve acil durum, teknik emniyet ve bakım onarım sorumluları, mühendis ve teknisyenler
Katılımcı Sayısı:
En çok 16 kişi
Süre:
1 gün

Kaza / Olay Yeri İnceleme Uygulaması

Amaç:
Katılımcıların, iş kazalarıyla ilgili incelemeyi, detaylı araştırmayı yapabilmesi, kök nedenleri analiz edip önleyici bir aksiyon planı oluşturabilmesidir.
Katılımcı Profili:
İşletmede kaza/olay yeri inceleme sürecine katılan tüm çalışanlar ve yöneticiler
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün

Risk Değerlendirme Saha Uygulamaları

Amaç:
Katılımcıların, belirledikleri iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve gerekli kontrol önlemlerini tasarlayabilir duruma gelme beceri ve deneyimleri uygulama yoluyla kazanabilmeleridir.
Katılımcı Profili:
İşletmede sahada risk değerlendirme sürecine katılan tüm çalışanlar.
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 Gün

Endüstriyel İlkyardım

Amaç:
İlkyardım gerektiren durumlara müdahale etmesi öngörülen eğitimli ilkyardımcı personelin, işletmelerindeki tehlike kaynaklarını tanımlayıp, değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmaları, işyerinde bu tehlikelere bağlı olarak gözlenen kaza, yaralanma / hastalık ve kıl payı atlatılan olaylar doğrultusunda, işletmeye ait vaka örnekleri üzerine kurgulanmış senaryolar aracılığı ile bilgi ve becerilerini sınayıp, pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
İlkyardımcılar
Katılımcı Sayısı:
En çok 12 kişi
Süre:
2 gün


ÖYKÜMÜZ
ARTI AİLESİ
BASINDA ARTI
İNSAN KAYNAKLARI
ARTI POSTASI

EĞİTİM
DANIŞMANLIK
KAMPANYA TASARIMI
SOSYAL SORUMLULUK

GLO GERM
İLKYARDIM KİTABI
SEYAHAT SETİ
İLKYARDIM ÇANTASI
EĞİTİM DESTEK PAKETİ
FİRMAYA ÖZGÜ EĞİTİM FİLMİ

ÖNEMLİ LİNKLER
YAYINLAR

KANUNLAR
TÜZÜKLER
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

EĞİTİME GÖRE
SEKTÖRE GÖRE

ARTI İSTANBUL
ARTI ANKARA
ARTI KOCAELİ
ARTI İKİTELLİ
ARTI ADAPAZARI