OSGB

OSGB

OSGB Hizmetlerimiz ve Yasal Statü

ARTI OSGB

ARTI‘nın sunduğu OSGB hizmetleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sağlayarak mevzuat gerekliliklerinin karşılanması ile sınırlı olmayıp, kuruluşlarda görev alan uzman ve hekimlerin, geniş danışman kadro ile desteklenmesi ve proje yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin günlük operasyonlara entegrasyonu, performansın sürekli ölçümünü, takibi ve iyileştirilmesini de kapsamaktadır.

ARTI Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmetlerini İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Adana, Rize, Kırklareli ve Burdur illerinde kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı merkezleri ile yürütmektedir. Ulusal mevzuat, hizmetler dışarıdan sağlansa bile, iş sağlığı ve güvenliği konularında asıl işverenleri sorumlu tutmaya devam etmektedir. Bu nedenle, riskin yönetilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlere odaklanılması ve OSGB hizmetlerinin yönetim sistemlerinin bir parçası haline gelmesi, kritik başarı faktörleridir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yasal Statüsü

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen, kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerdir.
27 Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı bu yönetmelik,

a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini, 
b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar. 

İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

OSGB hizmet süresi hesaplama modülüne gidin.

 

BU HİZMET İÇİN REFERANSLAR

İLETİŞİM FORMU

Görüş, istek ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

SAYILARLA ARTI

1.100 Firmada Eğitim, 7.000 Eğitim Uygulaması, 100.000 Katılımcı, 600 OSGB Projesi, 75.000 Çalışana İSG Hizmeti