İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet verdiği paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, sektöründe öncü, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, kendisini sürekli geliştiren, çalışanlarının desteği ve işbirliğinden güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet yapacakları kuruluşlarda görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

AÇIK POZİSYONLARI

İŞ ÖZETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 19 yıldır faaliyet gösteren ARTI Danışmanlık Şirketi'nin çözüm ortaklığı sunduğu yerli ve yabancı firmalar nezdinde yürüttüğü projelerde veya ARTI'nın Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde (OSGB) görevlendirilmek üzere;

 • Geçerli İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip,
 • En az 5 yıl tecrübeli,
 • İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Maraş, Eskişehir, Afyon, Niğde, Bursa illerinde görev yapabilecek,
 • Tam veya kısmi süreli olarak çalışabilecek,
 • Seyahat engeli olmayan, araç kullanabilen,


İŞ SORUMLULUKLARI

 • Mesleki sağlık risklerini değerlendirmek,
 • İşe giriş ve aralıklı kontrol muayanelerini gerçekleştirmek,
 • Karşılaşılan mesleki sağlık sorunlarının nedenlerini araştırmak,
 • Meslek hastalıklarının ve işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi amacına yönelik eğitim ve iletişim çalışmaları yürütmek,
 • Acil durumlara yönelik hazırlık yapmak ve acil vakaları yönetmek,
 • Ayakta tanı ve tedavi hizmeti vermek.

İŞ ÖZETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 19 yıldır faaliyet gösteren ARTI Danışmanlık Şirketi'nin çözüm ortaklığı sunduğu yerli ve yabancı firmalar nezdinde yürüttüğü projelerde veya ARTI'nın Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde (OSGB) görevlendirilmek üzere;

 • ÇSGB'den alınmış, geçerli iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip,
 • En az 3 yıl İSG ve saha tecrübesi olan,
 • Tercihen Mühendislik alanında eğitim almış,
 • İyi derecede bilgisayar programları kullanıcısı (MS Office),
 • İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Maraş, Eskişehir, Afyon, Niğde, Bursa illerinde görev yapabilecek,
 • Tam veya kısmi süreli olarak çalışabilecek,
 • Seyahat engeli olmayan, araç kullanabilen,
 • Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için).


İŞ SORUMLULUKLARI

 • İş güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,
 • Risk değerlendirmelerinin yapılmasını ve gerekli aksiyonların alınarak hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Kaza incelemelerini yapmak, kaza önleme çalışmaları yaparak kazanın olmadan önlenmesi ile ilgili gerekli eğitimleri vermek, planları yapmak,
 • İş Güvenliği ile ilgili eğitimlerin plan ve organizasyonunu yapmak ve eğitimleri vermek,
 • İşyerinde yapılması gereken tüm periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, gerekli organizasyonu yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

İŞ ÖZETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 20 yıldır faaliyet gösteren ARTI Danışmanlık Şirketi'nin çözüm ortaklığı sunduğu yerli ve yabancı firmalar nezdinde yürüttüğü projelerde veya ARTI'nın Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde (OSGB) görevlendirilmek üzere;

 • Lise,MYO VE Üniversitelerin sağlık bölümlerinden mezun
 • İşyeri Hemşireliği sertifikasına sahip
 • Tercihen en az 3 yıl deneyimli
 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli
 • Sorumluluk sahibi,iş takibi yapabilen


İŞ SORUMLULUKLARI

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İlgili Mevzuat gereği üstlendiği yasal sorumlulukları yerine getirmek,
 • İşyerinde oluşacak riskli durumlarda acil durum müdahalesinde bulunmak,
 • Günlük şikayetlerle gelen çalışanlara sağlık hizmeti sunmak.
 • İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
 • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplamak, kaydetmek, sağlık ve çalışma öykülerinin işe giriş/ periyodik muayene formuna yazmak,
 • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlamak, değerlendirmek, izlemek, yönlendirmek konularında İşyeri Hekimi’ne destek olmak,
 • İşyerinde sağlık ile ilgili konularda yapılan faaliyetlerde öncü ve destek olmak.