Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı hastalık ve kazaların önlenmesi için yazılım ve uzaktan eğitim çözümleriyle çalışma yaşamını desteklemeyi misyon edinmiş bir teknoloji şirketidir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması ile ilgili iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak farklılıklar söz konusu olmakla birlikte çalışanların sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durumlara hazırlık, çalışanların eğitim, bilgilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımı konuları tüm işverenlerin ortak sorumluluklarıdır.

ARTIMETRİK, ARTI Danışmanlık’ın 20 yıllık kurumsal birikimiyle birlikte, farklı sektörel deneyimlere sahip iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, bilişim uzmanları ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini de bir araya getirerek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında müşterilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ARTIMETRİK-Uzaktan Eğitim Katalog